75 lat temu zginął w zbombardowanym schronie… Bohater ZNP i TON Zygmunt Nowicki

W tym roku przypada 75. rocznica śmierci Zygmunta Nowickiego, ostatniego prezesa ZNP przed wojną oraz przywódcy konspiracyjnych struktur Związku działających pod okupacją. Zygmunt Nowicki zginął 29 września 1944 r. przysypany gruzami schronu zburzonego przez niemiecką bombę. Jego nazwisko znajduje się na liście ofiar cywilnych Powstania Warszawskiego. Nie był on “zwykłym” cywilem, lecz uczestnikiem konspiracji niepodległościowej,  członkiem tzw. Centralnej Piątki kierującej Tajną Organizacją Nauczycielską.

Zygmunt Nowicki – nauczyciel, związkowiec, poseł na Sejm II RP, uczestnik dwóch konspiracji (w czasach zaborów i podczas II wojny światowej), redaktor Głosu Nauczycielskiego – zginął w ostatnich dniach Powstania Warszawskiego, 29 września 1944 r. Obchodzimy więc w tym roku także 75. rocznicę jego śmierci. Kierowana m.in. przez Zygmunta Nowickiego Tajna Organizacja Nauczycielska, konspiracyjna struktura Związku Nauczycielstwa Polskiego, stanowiła jeden z ważnych fundamentów Polskiego Państwa Podziemnego. Tajne nauczanie, fenomen, którego nie było w innych okupowanych przez III Rzeszę krajach, odbywało się właśnie pod egidą TON. Warto dodać, że w październiku br. będziemy obchodzić 80-lecie utworzenia TON.

Przypominamy artykuł Marii Aulich z Głosu Nauczycielskiego nr 31-32 z 2017 r. poświęcony Zygmuntowi Nowickiemu, jednemu z wielu tysięcy cywilów, którzy stracili życie podczas Powstania Warszawskiego. Informacje o Zygmuncie Nowickim można znaleźć także na oficjalnej liście ofiar cywilnych:

https://www.1944.pl/ofiary-cywilne/zygmunt-nowicki,30753.html