Aneta Trojanowska: Na pewno nie zaprzestaniemy akcji protestacyjnej

Staramy się o wypełnienie pewnych obietnic, które padły przy wprowadzaniu w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej ustawą 2.0. Bo nie wiem, czy jest jeszcze nazywana Konstytucją dla Nauki. Przed laty warunkiem wprowadzenia tej ustawy było podniesienie wynagrodzeń pracowników szkolnictwa wyższego i nauki. Upominamy się dziś o to, co nam kiedyś obiecano, a … Czytaj dalej Aneta Trojanowska: Na pewno nie zaprzestaniemy akcji protestacyjnej