Rybnik. Cięcia uderzają w nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Inni też zaczną ciąć?