Inflacja w listopadzie nadal zjada nauczycielskie wynagrodzenia

17,4 proc. – taką inflację zanotowano w listopadzie 2022 r. Główny Urząd Statystyczny wstępnie oszacował, w jakim tempie rosły ceny w mijającym miesiącu