KDS KIG: Wprowadzenie HiT do szkół należy odroczyć. Szkoły potrzebują spokoju i stabilizacji

Wprowadzanie radykalnych zmian w zakresie zarówno ustroju szkolnictwa w Polsce jak i podstawy programowej grozi pogłębianiem chaosu społecznego – ostrzegła Grupa Robocza ds. dialogu w Edukacji Komitetu Dialogu Społecznego Krajowej Izby Gospodarczej. Eksperci zaapelowali o odroczenie planowanych zmian, ponieważ szkoły potrzebują obecnie spokoju i poczucia stabilizacji