“Kompensówki” w górę o 13,8 proc., ale nie mniej niż 250 zł

Od 1 marca 2023 r. nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, podobnie jak emerytury i renty, wzrosną o 13,8 proc., ale nie mniej niż o 250 zł – tak zakłada projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych