Lem, Różewicz, Baczyński, pracownicy służby zdrowia… Patroni roku 2021

Stanisław Lem, Tadeusz Różewicz, Krzysztof Kamil Baczyński – to tylko część patronów w roku 2021. Sejm i Senat postanowił uczcić m.in. pracowników służby zdrowia, Powstania Śląskie oraz twórców Konstytucji 3 Maja i Konstytucji Marcowej.