MEN odpowiada RPO ws. edukacji seksualnej: „Rodzic ma prawo do zastrzeżeń wobec działalności szkoły”

„Rodzic niepełnoletniego ucznia decyduje o jego udziale w zajęciach z zakresu edukacji seksualnej, a uczeń pełnoletni podejmuje decyzję sam” – napisała do rzecznika praw obywatelskich Marzena Machałek, sekretarz stanu w MEN Podkreśliła, że rodzic ma prawo wyrazić zastrzeżenia wobec działalności szkoły, a obawy zgłosić jej dyrektorowi.