MEN przeciwko „podnoszeniu uczniom ocen o 1”

Według ministra edukacji Dariusza Piontkowskiego, pomysł Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja Pawlaka, by nauczyciele podnieśli na koniec roku wszystkim uczniom ocenę o 1 stopień, nie jest dobry. Ocena ta powinna bowiem odzwierciedlać całoroczną pracę ucznia