Mirosław Kozik: Nikt nie może sobie myśleć, w tym także minister edukacji, że można zawłaszczyć edukację

Lex Czarnek bez wątpienia dotyka każdego z nas. Jeśli zamiary ministra Czarnka urzeczywistnią się, to dotkną nie tylko dyrektorów szkół. Nauczyciele nie mają złudzeń, że wzmocnienie nadzoru kuratora nad dyrektorem szkoły jest wymierzone także w nich. Wszyscy możemy stanąć pod pręgierzem. Obawiam się, że szkoła, nasza misja zostaną zmarginalizowane.