Naradzajmy się w całej Polsce. Apel ZNP i środowisk nauczycielskich oraz rodziców

Organizujmy w szkołach obywatelskie narady poświęcone edukacji! – zaapelowali przedstawiciele ZNP i środowisk nauczycielskich oraz rodziców. Pierwsze narady już się odbyły