Nauczycielce ze Świebodzic grozi dyscyplinarka za udział w proteście. Związek zaoferował jej pomoc prawną

Zastępca rzecznika dyscyplinarnego w Dolnośląskim Kuratorium Oświaty ma prowadzić sprawę Justyny Gąsior, polonistki ze Świebodzic i członkini Związku Nauczycielstwa Polskiego. Kurator zawiadomił nauczycielkę o wszczęciu postępowania wyjaśniającego w związku z podejrzeniem popełnienia czynu stanowiącego uchybienie godności nauczyciela. Czynem tym miało być – według kuratorium – używanie wulgaryzmów w obecności grupy młodzieży.