Nauczyciele w szkołach awansują po zdaniu egzaminu, pracownicy kuratorium – z automatu. Poprawki PiS do nowelizacji Karty

Nauczyciele zatrudnieni w kuratoriach dostaną awans automatycznie, nauczyciele pracujący z dziećmi i młodzieżą – po wielu miesiącach “przygotowania do zawodu” oraz po zdaniu egzaminu przed komisją. Tak wynika z jednej z poprawek zgłoszonych przez PiS do projektu nowelizacji Karty Nauczyciela