Nauczycielskie grupy na FB wspierają postulaty Strajku Kobiet dotyczące edukacji i domagają się dymisji Czarnka

„Uważamy za niedopuszczalne nadużycie obecne próby zastraszania pracowników szkół, zbierania danych na temat aktywności podejmowanych poza godzinami pracy i grożenia konsekwencjami prawnymi z powodu obywatelskiego zaangażowania, które w naszym poczuciu jest w pełni zgodne z etosem naszego zawodu” – czytamy m.in. we wspólnym  stanowisku kilku grup zrzeszających nauczycieli na Facebooku, które powołały Obywatelską Radę Pedagogiczną.