Obniżą stawki nauczycieli-egzaminatorów?

Ministerstwo Finansów uważa, że należy zastanowić się nad obniżeniem stawek wynagrodzeń nauczycieli egzaminatorów. Powód? Brak pieniędzy

Ministerstwo edukacji wkrótce zakończy prace nad nowelizacją rozporządzenia w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Rozporządzenie ma wprowadzić w życie obiecaną przez rząd podwyżkę w wysokości 9,6 proc. od września br.

Zgodnie z prawem, podwyższenie pensji nauczycieli spowoduje wzrost wynagrodzeń egzaminatorów sprawdzających prace egzaminacyjne. Według Ministerstwa Finansów, które zaopiniowało projekt rozporządzenia, to dodatkowy wydatek w wysokości 8,6 mln zł rocznie.

Resort finansów nie wyobraża sobie, by budżet miał na ten cel wygospodarować dodatkowe pieniądze. “Należy podkreślić, że ww. wzrost wynagrodzeń egzaminatorów powinien zostać sfinasnowany w ramach limitu wydatków określonego na rok 2020 oraz na lata następne dla cz. 30 – Oświata i wychowanie oraz rezerw celowych, których podział jest dokonywany przez Ministra Finansów w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej” – ocenił Tomasz Robaczyński, wiceminister finansów.

Jego zdaniem, możliwe jest jeszcze jedno rozwiązanie – obcięcie stawek dla nauczycieli-egzaminatorów. “W przypadku braku takiej możliwości (tj. sfinansowania podwyżki w ramach limitu wydatków w budżecie MEN – przyp.red.) należy dokonać stosownego obniżenia procentowych stawek wynagrodzeń, będących podstawą ustalania wynagrodzewnia egzaminatora, określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty”.

Co na to MEN? Ministerstwo edukacji przypomniało, że zgodnie z wolą Sejmu i Senatu “podstawę do ustalenia wysokości wynagrodzenia egzaminatora stanowi minimalna stawka wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego, posiadającego tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym”. “Wynika z tego jednoznacznie, że przy każdorazowej podwyżce wynagrodzenia nauczyciela, następuje wzrost wynagrodzenia egzaminatorów” – czytamy w odpowiedzi Dariusza Piontkowskiego, ministra edukacji.

Szef MEN poinformował Ministerstwo Finansów, że wzrost wynagrodzeń nauczycieli-egzaminatorów “zostanie sfinansowany w ramach limitu wydatków pozostających w gestii Ministra Edukacji Narodowej”.

“Jednocześnie pragnę podkreślić, że sugestia dotycząca dokonania stosownego obniżenia procentowych stawek wynagrodzeń, będących podstawą wynagradzania egzaminatorów (…) nie może zostać przyjęta. Propozycja ta pozostaje w sprzeczności z ustaloną w ww. ustawie zasadą utrzymywania związku pomiędzy stawką wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego, a wysokością wynagrodzenia egzaminatora” – podsumował Piontkowski.

(PS, GN)