“Polska szkoła nie zapewnia w pełni prawa do nauki dzieciom cudzoziemców”. RPO interweniuje w MEN po raporcie NIK

“Polska szkoła nie zapewnia w pełni prawa do nauki dzieciom cudzoziemców, a także obywateli polskich powracających do kraju. Brakuje m.in. podręczników do nauki języka polskiego jako języka obcego. Uczniowie napotykali liczne problemy adaptacyjne i integracyjne. Dochodziło do przypadków dyskryminacji dzieci ze względu na pochodzenie narodowe i etniczne” – podkreśla Rzecznik Praw Obywatelskich.  Dr hab. Adam Bodnar … Czytaj dalej “Polska szkoła nie zapewnia w pełni prawa do nauki dzieciom cudzoziemców”. RPO interweniuje w MEN po raporcie NIK