Rada OPZZ wyłoniła wiceprzewodniczących w kadencji 2022-2027. Jest wśród nich przedstawiciel ZNP

Rada OPZZ wyłoniła wiceprzewodniczących w kadencji 2022-2027. Zostali nimi Barbara Popielarz, Sebastian Koćwin i Błażej Mądrzycki. Mądrzycki to nowa twarz we władzach OPZZ. Jest wiceprezesem Rady Uczelnianej ZNP w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz rzecznikiem i koordynatorem ds. prawnych Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP. Przypomnijmy, że od 15 grudnia na czele Centrali stoi Piotr Ostrowski.