RPO broni wykładowców i nauczycieli

To przykład bezprawnej ingerencji w autonomię uczelni wyższych – tak Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar potraktował zapowiedź ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka ograniczenia dotacji dla uczelni popierających protesty kobiet. RPO sprzeciwia się też straszeniu nauczycieli odpowiedzialnością dyscyplinarną za zaangażowanie po stronie protestujących