RPO do MEiN: Niepełnoletni uczniowie powinni mieć prawo do samodzielnego decydowania o uczestnictwie w lekcjach religii

Możliwe byłoby rozważenie obniżenia granicy wieku, uprawniającej ucznia do samodzielnego decydowania o uczestnictwie w lekcjach religii i etyki – uważa RPO. Podstawę do tego daje ratyfikowana przez Polskę Konwencja ONZ o prawach dziecka Dziś prawo takie art. 12 ustawy o systemie oświaty przyznaje tylko uczniom pełnoletnim.