Rząd: Podwyżka dla nauczycieli w 2023 r. wyniesie 7,8 proc. KPRM odpowiada na pytanie Głosu…

7,8 proc. od 1 stycznia – taką podwyżkę mają otrzymać w 2023 r. nauczyciele. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zapewniła Głos Nauczycielski, że „nauczyciele są filarem polskiej edukacji”. Według ZNP, oferowana podwyżka jest stanowczo zbyt niska i odbiega m.in. od tego, co obiecywał niedawno nauczycielom szef MEiN.