Szkoły będą uczyć o zmianach klimatu? RPO apeluje do MEN

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministerstwa Edukacji Narodowej o wprowadzenia do szkół specjalnego programu zajęć na temat zmian klimatycznych i sposobów przeciwdziałania ich skutkom. Dr Adam Bodnar powołał się na aktywność uczniów, m.in. powstanie Młodzieżowego Strajku Klimatycznego.