W szkołach brakuje psychologów. Co można zrobić, by szybko poprawić sytuację uczniów?

Psycholog codziennie w każdej szkole, wsparcie psychologiczne dla rodziców i nauczycieli oraz cykliczna diagnoza problemów środowisk szkolnych – to postulaty Wysłuchania Samorządowego w Radzie m.st. Warszawy zorganizowanego przez Fundację GrowSPACE.