Nr 16/19 kwietnia 2023

ATAK NA KARTĘ. Atak na nauczycieli!

LIKWIDACJA? Władza uderza w „nauczycielską konstytucję”. Minister Czarnek: „My chcemy zlikwidować Kartę Nauczyciela. Mamy to w swoim programie i będziemy to robić na jesieni tego roku”. O groźnych zapowiedziach polityków partii rządzącej piszemy w GN nr 16 z 19 kwietnia br.

Oprócz tego w numerze:
■ NASZA KARTA. To nasze prawa! Gwarancja wysokiej jakości nauczania.
■ WOTUM NIEUFNOŚCI. Minister nie do obrony.
■ UWAGA, NOWOŚCI. Ponadwymiarówki bez limitu.
■ BETT SHOW W LONDYNIE. Zyta Czechowska: Świat stawia na kreatywność.
■ SZTUCZNA INTELIGENCJA. Dr Konrad Maj: Bot może być partnerem w nauczaniu.
■ NAUCZYCIELSKIE PASJE. Rafał Kochański: Nasze drukarki 3D praktycznie nie stygną.
■ NASZ KONKURS. Marcin Kisielewski: Ferment. Jest w tym smak!
■ RAPORT. Niepokojąca radykalizacja. Jak przeciwdziałać?
■ MATURA 2023. Przedmaturalna enigma i ostatnie powtórki (autorski test historycznoliteracki).
■ AWANS ZAWODOWY. Jak zostać mianowanym w okresie przejściowym. Piszemy sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
■ BLIŻEJ PRAWA. Uzasadnienie wypowiedzenia - powody rzeczywiste i konkretne (casus); Status działacza związkowego i szczególna ochrona stosunku pracy; Kadry w oświacie. Kontrola trzeźwości w świetle nowych przepisów.
Polecamy!


W numerze 16/2023:
Wydanie elektroniczne Głosu Nauczycielskiego można czytać na stronie e.glos.pl lub w aplikacji mobilnej na smartfon i tablet, którą można pobrać tutaj: