Zalecenia GIS dla szkół, do których trafią najmłodsze dzieci

Po 25 maja br. w grupie uczniów klas I-III w szkole będzie mogło przebywać do 12 uczniów. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę – takie rozwiązania znalazły się w wytycznych GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych