Zawidz. Nauczyciele zakładnikami wojny wójta z częścią radnych. ZNP mediuje. W czwartek przełom?

Bardzo was proszę, podnieście ręce za tym, żeby ludzie dostali pieniądze, a my będziemy się zastanawiać, jak konflikt w gminie rozwiązać – tak do radnych z Zawidza apelował Krzysztof Baszczyński, wiceprezes ZG ZNP, przed zaplanowaną na 21 listopada br. kolejną już nadzwyczajną sesją rady gminy.