Zawidz. ZNP zawiadomił Państwową Inspekcję Pracy i zaoferował pomoc prawną dla nauczycieli, którzy nie otrzymali pensji

Prezes Oddziału Powiatowego ZNP w Sierpcu Piotr Marek Podlaski poinformował Głos Nauczycielski, że złożył oficjalne zawiadomienie do Państwowej Inspekcji Pracy o niewypłaceniu nauczycielskich pensji w gminie Zawidz. Jednocześnie Związek zaoferował pokrzywdzonym nauczycielom pomoc prawną.