ZNP: 500 zł refundacji kosztów zdalnego kształcenia to za mało

Według ZNP, dofinansowanie do nauki zdalnej powinni otrzymać wszyscy nauczyciele prowadzący e-zajęcia z uczniami. Refundacja powinna zaś objąć także sprzęt i oprogramowanie, które nauczyciele kupili podczas pierwszej fali pandemii, czyli wiosną. Nauczycielom należą się dużo większe pieniądze niż oferuje MEN