ZNP: Apelujemy o rozpoczęcie szczepień pracowników oświaty przed powrotem uczniów do stacjonarnych zajęć

Związek Nauczycielstwa Polskiego zaapelował do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego o rozpoczęcie szczepień nauczycieli zanim uczniowie wrócą do stacjonarnego kształcenia. ZNP oczekuje też jasnej deklaracji, czy do I grupy zaliczeni zostaną także pracownicy szkolnej administracji i obsługi