Związek wystąpił do szefa MEIN ws. edukacji dzieci i młodzieży z Ukrainy. Lista postulatów

ZNP wystąpił do ministra Czarnka „o pilne wdrożenie rozwiązań, które ułatwią, a niekiedy wręcz umożliwią pracę szkół i przedszkoli w związku z napływem dużej liczby dzieci i młodzieży uchodźczej”. Związek postuluje m.in. zapewnienie podręczników do nauki języka polskiego jako obcego,  umożliwienie powszechnego zatrudniania asystentów międzykulturowych,  zapewnienie uczniom  pomocy psychologiczno-pedagogicznej.