ZNP negatywnie opiniuje projekt rozporządzenia płacowego MEiN dotyczącego nauczycieli

„Związek Nauczycielstwa Polskiego wnosi o proporcjonalne ustalenie równego wzrostu minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla wszystkich stopni awansu zawodowego nauczycieli – ze szczególnym uwzględnieniem różnicy wynikającej z posiadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i dyplomowanego” – czytamy m.in. w opinii Związku do rozporządzenia płacowego MEiN. Opinię publikujemy w całości.