ZNP: Wynagrodzenia nauczycieli są skandalicznie niskie. Kwota bazowa powinna wzrosnąć o 22,5 proc.

Według ZNP, niedopuszczalna i skandaliczna jest sytuacja, w której od 1 stycznia br. duża część nauczycieli otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze niższe od pensji minimalnej. Związek złoży podczas prac senackich nad ustawą budżetową na 2023 r. poprawkę zakładającą podwyższenie wynagrodzeń w oświacie o 22,5 proc.