Życzenia szefa MEN z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Stosowanie się do wytycznych i zaleceń sanitarnych sprawdza się – poinstruował nauczycieli minister edukacji Dariusz Piontkowski w liście z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Szef MEN podziękował nauczycielom za ich pracę w okresie pandemii