26 maja Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP organizuje webinarium na temat ewaluacji działalności naukowej

Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP zaprasza do udziału w kolejnym webinarium, podczas którego zaproszeni goście będą analizować wyzwania i mankamenty związane z planowaną ewaluacją działalności naukowej za lata 2017-2021. Wydarzenie odbędzie się w środę 26 maja, między 17:30 a 19:30 na platformie Zoom oraz Facebooku RSzWiN ZNP.