Krzysztof Baszczyński: Większość z wariantów finansowania oświaty przedstawionych przez MEN była już dawno omawiana

Przedstawione przez MEN modele finansowania oświaty to nie są jakieś nowe pomysły. Większość z nich była przedmiotem obrad zespołu ds statusu zawodowego pracowników oświaty jeszcze w czasach Anny Zalewskiej i nie posunęliśmy się o krok w tej sprawie.