300 plus także dla dorosłych uczniów. Rząd rozszerzył program „Dobry start”

Wszyscy uczniowie, nawet dorośli, zostaną objęci programem „Dobry start”. Będzie to możliwe dzięki zmianie rozporządzenia w tej sprawie, którą przyjął rząd. Od nowego roku szkolnego świadczenie to będzie przysługiwało także uczniom szkół policealnych i dla dorosłych.