4,6 mln uczniów rozpoczęło rok szkolny 2020/2021. Kilkanaście szkół z powodu koronawirusa będzie prowadzić lekcje zdalnie

Dla 4,6 mln uczniów z blisko 22 tys. szkół we wtorek 1 września rozpoczął się nowy rok szkolny 2020/2021. 367 tys. uczniów rozpoczęło naukę w pierwszych klasach szkół podstawowych.