4,6 mln uczniów rozpoczęło rok szkolny 2020/2021. Kilkanaście szkół z powodu koronawirusa będzie prowadzić lekcje zdalnie

Dla 4,6 mln uczniów z blisko 22 tys. szkół we wtorek 1 września rozpoczął się nowy rok szkolny 2020/2021. 367 tys. uczniów rozpoczęło naukę w pierwszych klasach szkół podstawowych.

Ze względu na sytuację epidemiczną w tym roku inauguracje nowego roku szkolnego wyglądały inaczej niż w ubiegłych latach. Nie było uroczystych akademii, rodzice nie byli wpuszczani do placówek oświatowych; uczniowie i nauczyciele chronili się za  maseczkami albo przyłbicami.

Jak podaje MEN w roku szkolnym 2020/2021 w szkołach podstawowych będzie uczyło się ponad 3 mln uczniów, a w szkołach ponadpodstawowych (liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I i II stopnia oraz w szkołach przysposabiających do pracy) ok. 1,5 mln uczniów. W szkołach policealnych nowy rok szkolny rozpoczęło ponad 190 tys. słuchaczy, a w szkołach dla dorosłych (podstawowych i liceach) ok. 120 tys. słuchaczy.

1 września br. to również pierwszy dzień zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla ok. 1,45 mln dzieci w wieku 3-6 lat, w prawie 22,5 tys. przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Łącznie w kraju jest około 14 placówek, które nie rozpoczęły nauki stacjonarnej. Przed rozpoczęciem roku szkolnego zgodę na naukę zdalną otrzymały m.in.: szkoła działająca w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach, Szkoła Podstawowa Sportową z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Rudzie Śląskiej (nauczyciele wraz z rodzinami trafili na 7-dniową kwarantannę), I Liceum Ogólnokształcące w Kościerzynie oraz szkoły specjalne w Sosnowcu i Bielsku-Białej.

W Wietrzychowicach (woj. małopolskie) zajęcia rozpoczęły się zdalnie z powodu wzrostu zakażeń koronowirusem w gminie i objęcia kwarantanną dyrekcji szkoły. Także dzieci ze szkoły podstawowej w Kiełpinie (województwo pomorskie) nie poszły 1 września na rozpoczęcie roku szkolnego – szkoła nie zostanie otwarta, bo u jednego z nauczycieli wykryto zakażenie koronawirusem. Wszyscy pedagodzy zostali skierowani na kwarantannę.

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Rok szkolny 2020/2021 potrwa do 25 czerwca. Kalendarz przewiduje m.in. dwie dłuższe świąteczne przerwy w nauce: zimową – na Boże Narodzenie – od 23 grudnia do 31 grudnia (de facto będzie ona o trzy dni dłuższa – 1 stycznia jest dniem ustawowo wolnym, 2 stycznia wypada w sobotę, a 3 stycznia w niedzielę) oraz wiosenną – na Wielkanoc – od 1 do 6 kwietnia.

Dwutygodniowe ferie zimowe odbędą się w czterech terminach: od 16 do 31 stycznia będą wypoczywali uczniowie z województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego; od 23 stycznia do 7 lutego – z podlaskiego i warmińsko-mazurskiego; od 30 stycznia do 14 lutego – z lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego; od 13 do 28 lutego – z kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego.

Egzamin ósmoklasisty odbędzie się od 25 do 27 maja. 25 maja zostanie przeprowadzony egzamin z języka polskiego, 26 maja – z matematyki, 27 maja – z języka obcego nowożytnego. Drugi termin egzaminu, dla tych uczniów, którzy nie będą mogli zdawać w maju, wyznaczono na 16-18 czerwca. Maturzyści rok szkolny zakończą 30 kwietnia.

Egzaminy maturalne rozpoczną się 4 maja. Sesja pisemnych potrwa do 20 maja, ustnych też do 20 maja.

(JK, GN)

Witamy nowy rok szkolny! Pierwszy dzwonek w Głosie Nauczycielskim