Tygodnik społeczno-oświatowy “Głos Nauczycielski”

Adres redakcji:

Głos Nauczycielski

ul. Juliana Smulikowskiego 6/8,

00-389 Warszawa

Kontakt telefoniczny:

Sekretariat: (22) 318-92-60

Faks: (22) 318-92-61

Dyżur prawny (wtorki, godz. 11.30-14.30): (22) 318-92-62

Kontakt e-mail:

Redakcja:

glos@glos.pl

.

Wydanie elektroniczne:

e.glos.pl

Biuro redakcji:

ul. Juliana Smulikowskiego 4A, 00-389 Warszawa

Redaguje zespół:

redaktor naczelny

Jakub Rzekanowski

rzekanowski@glos.pl

.

sekretarz redakcji

Anna Wojciechowska

wojciechowska@glos.pl

.

Halina Drachal

drachal@glos.pl

Jarosław Karpiński

karpiński@glos.pl

.

Teresa Konarska

konarska@glos.pl

.

Witold Salański

salanski@glos.pl

.

Joanna Skrobisz

glos@glos.pl

.

Piotr Skura

skura@glos.pl

Sekretariat

Barbara Garbolewska

glos@glos.pl

Prenumerata Głosu

Barbara Garbolewska

glos@glos.pl

Marketing i reklama

Anna Wojciechowska

marketing@glos.pl

tel. (22) 318 92 60

tel. kom. 603 513 531

Patronaty medialne

Magdalena Kaszulanis

tel: 603 136 866

e-mail: patronaty@glos.pl

Współpracują:

Dariusz Chętkowski, Katarzyna Piotrowiak, Magdalena Kaszulanis,

Beata Rechnio-Kołodziej, Dariusz Żółtowski, Leszek Wątróbski


Projekt graficzny tygodnika: Adam Kosarzecki, Artur Hanc


Tygodnik “Głos Nauczycielski” ukazuje się nakładem ZNP ZG Wydawnictwa “Głos Nauczycielski” z siedzibą w Warszawie (00-389), ul. J. Smulikowskiego 6/8, wpisanego do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS: 0000150507, NIP 5260001884, REGON 001081029. Dyrektor Wydawnictwa – Jakub Rzekanowski.


Redakcja zastrzega sobie prawo skrótów i zmiany tytułów, tekstów niezamówionych nie zwracamy. Honoraria wypłacane mogą być tylko tym autorom publikacji dziennikarskich zamieszczonych w “Głosie”, którzy przyślą nam swoje dane niezbędne do rozliczeń finansowych. Za publikowane na łamach “GN” listy do redakcji honorariów nie wypłacamy.


Nie gwarantujemy odpowiedzi na listy w sprawach prawnych, na najczęściej powtarzające się pytania reagujemy w publikacjach na stronach prawnych “Głosu”.


Porad prawnych udzielamy wyłącznie telefonicznie – podczas specjalnego dyżuru – we wtorki w godzinach 11.30 – 14.30, tel. (22) 318-92-62

Redakcja nie odpowiada za treść oraz skutki ogłoszeń i reklam.


Druk: Agora SA, drukarnia, ul. Daniszewska 27, Warszawa