75. rocznica wyzwolenia. Pamięć o nauczycielach zamordowanych w KL Auschwitz. Jednym z nich był Marian Batko

Były niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady Auschwitz Birkenau był także miejscem kaźni wielu nauczycieli. O ich martyrologii przypomina tablica umieszczona na terenie obecnego Muzeum Auschwitz w 1959 r. z inicjatywy Związku Nauczycielstwa Polskiego. Symbolem ofiarnej postawy nauczycieli w miejscu zagłady stał się Marian Batko, nauczyciel gimnazjalny, bohater tajnego nauczania.