76. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Pamiętamy!

Mija kolejna, 76. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, wolnościowego zrywu, a jednocześnie jednej z największych i najdramatyczniejszych bitew miejskich II wojny światowej, wydarzenia, które w jakże bolesny sposób odcisnęło swe piętno na najnowszej historii naszego kraju i na życiu pokoleń Polek i Polaków.