83. rocznica wybuchu II wojny światowej. Nauczyciele w pierwszym szeregu obrońców i bohaterów walki o wolność

Deklaracje polskich nauczycieli o gotowości służenia Polsce w razie niemieckiej agresji nie były gołosłowne. Już w październiku 1939 r. Związek Nauczycielstwa Polskiego rozpoczął konspiracyjną działalność pod nazwą Tajna Organizacja Nauczycielska (TON) i od pierwszych dni okupacji niemieckiej, a także sowieckiej,  organizował tajne nauczanie. Wielu nauczycieli, członków ZNP, włączyło się także do walki zbrojnej z okupantem … Czytaj dalej 83. rocznica wybuchu II wojny światowej. Nauczyciele w pierwszym szeregu obrońców i bohaterów walki o wolność