Adam Bodnar napisał do MEiN ws. konieczności uzupełnienia podstawy programowej o edukację antydyskryminacyjną

„Powołanie przez MEiN zespołu do przeglądu podstawy programowej oraz  treści podręczników jest okazją do uzupełnienia podstawy programowej o edukację antydyskryminacyjną. To najskuteczniejsze narzędzie budowania nowoczesnego społeczeństwa opartego na niedyskryminacji i równości, tolerancji, sprawiedliwości oraz solidarności” – apeluje do ministra Przemysława Czarnka, rzecznik praw obywatelskich.