Aleksandra Korczak i Marek Grzywna – Wyróżnieni w Konkursie Nauczyciel Roku 2022

Uczą zupełnie innych przedmiotów, i to w różnych szkołach, w podstawówce i liceum, ale oboje są wrażliwi na potrzeby uczniów. Wykraczają poza ramy systemu i chcą przybliżyć szkołę do współczesnego świata i do oczekiwań młodego pokolenia.