Amerykańskie związki popierają obowiązkowe szczepienia lub testy dla nauczycieli

Dwa potężne amerykańskie związki zawodowe zrzeszające nauczycieli – National Education Association (NEA) i American Federation of Teachers (AFT) zadeklarowały „silne poparcie” dla planów wprowadzenia w szkołach obowiązkowych szczepień lub testów dla nauczycieli