Amnesty International o zmianach w prawie oświatowym: Zamach na autonomię polskiej szkoły

„Upolitycznienie, ograniczenie roli samorządów w edukacji, zagrożenie dla pluralizmu prezentowanych poglądów – takie konsekwencje mogą dotknąć polskie szkoły po wprowadzeniu proponowanych przez min. Czarnka zmian w prawie oświatowym” – podkreśla w swoim stanowisku Amnesty International.