Badanie: Największym problemem nauczycieli podczas zdalnego nauczania jest jego czasochłonność

Jedynie 23 proc. nauczycieli nie widzi potrzeby powtarzania materiału przerabianego z uczniami w trybie zdalnym. 17 proc. jest zdania, że materiał będzie trzeba powtórzyć w znacznej części, a 30 proc. nie jest w stanie tego stwierdzić – wynika z badań Centrum Cyfrowego przeprowadzonych 1-17 kwietnia wśród nauczycieli szkół podstawowych.