„Balladyna” Juliusza Słowackiego na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego

Ósmoklasiści rozwiązywali w tym roku zadania odnoszące się m.in. do zamieszczonego w arkuszu fragmentu „Balladyny” Juliusza Słowackiego. CKE po południu opublikowała arkusze z języka polskiego. Uczniowie w mediach społecznościowych komentowali, że zadania były proste.