„Balladyna” Juliusza Słowackiego na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego

Ósmoklasiści rozwiązywali w tym roku zadania odnoszące się m.in. do zamieszczonego w arkuszu fragmentu „Balladyny” Juliusza Słowackiego. CKE po południu opublikowała arkusze z języka polskiego. Uczniowie w mediach społecznościowych komentowali, że zadania były proste.

Egzamin z języka polskiego rozpoczął we wtorek o godz. 9:00. Na jego napisanie większość uczniów miała 120 minut. Egzamin składał się z dwóch części. Uczniowie musieli rozwiązać test (zadania zamknięte i otwarte) i napisać opowiadanie lub rozprawkę na jeden z zadanych w arkuszu tematów. W sumie do zdobycia było 45 punktów.

Najwyżej punktowanym zadaniem jak co roku było wypracowanie

Temat 1. Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że to, jakimi jesteśmy ludźmi, zależy od nas samych? Napisz rozprawkę, w której przedstawisz swoje stanowisko. W uzasadnieniu odwołaj się do lektury obowiązkowej oraz do innego utworu literackiego.

Temat 2. Napisz opowiadania o Twoim spotkaniu z bohaterem wybranej lektury obowiązkowej. Wasza wspólna przygoda przekona Cię, że swój cel osiąga ten, kto wytrwale do niego dąży. Wypracowanie powinno dowodzić, że dobrze znasz wybraną lekturę obowiązkową.

Poza „Balladyną” w zadaniach otwartych uczniowie musieli wykazać się też znajomością innych lektur obowiązkowych. Autorzy egzaminu poprosili ich o wskazanie bohatera dowolnej z takich lektur, który przejawiał jedną z trzech wymienionych cech: rozwagę, optymizm lub odpowiedzialność. W uzasadnieniu swojego wyboru uczniowie mieli przywołać sytuację z książki potwierdzającą ich stanowisko.

Wśród egzaminacyjnych zadań było napisanie streszczenia opublikowanego w arkuszu tekstu Jolanty Marii Berent „Odblokuj swój talent”. Uczniowie mieli też określić, czy wskazany akapit tego tekstu jest zgodny z przytoczoną wypowiedzą Adama Małysza o talencie.

Trzy punkty można było zdobyć za napisanie zaproszenia na premierę filmu zatytułowanego „Łowcy talentów”, używając dwóch argumentów zachęcających do przybycia na to wydarzenie.

W tym roku z egzaminem ósmoklasisty mierzy się ponad 502,8 tys. uczniów ósmych klas szkół podstawowych z 12,6 tys. szkół w kraju. Do egzaminu przystępuje około 14,4 tys. uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym — trzeba do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę podstawową. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Nie oznacza to jednak, że jego wynik nie jest ważny — liczba zdobytych punktów jest brana pod uwagę podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Na stronie MEiN opublikowano życzenia ministra Przemysława Czarnka dla ósmoklasistów. „Jesteśmy również przekonani, że poziom tegorocznych egzaminów ósmoklasistów jest adekwatny do Waszych możliwości, biorąc pod uwagę również to, co działo się na przestrzeni ostatnich ośmiu lat, również też czas pandemii, który razem przechodziliśmy i nauki zdalnej, w której uczestniczyliście” – napisał m.in. Czarnek i życzył zdającym powodzenia.

W środę ósmoklasiści podejdą do egzaminu pisemnego z matematyki, a w czwartek egzaminu z języka obcego.

Arkusze egzaminacyjne znajdują się tutaj

(GN)

We wtorek 23 maja rozpoczyna się egzamin ósmoklasisty. Przystąpi do niego ponad 500 tys. uczniów