We wtorek 23 maja rozpoczyna się egzamin ósmoklasisty. Przystąpi do niego ponad 500 tys. uczniów

We wtorek 23 maja o godzinie 9.00 rozpocznie się tegoroczny egzamin ósmoklasisty. W pierwszym dniu egzaminu uczniowie będą pisać egzamin z języka polskiego. W tym roku do egzaminu ósmoklasisty zgłosiło się aż 502,8 tys. osób z 12,6 tys. szkół. Szkoły ponadpodstawowe, szykując się na przyjęcie kandydatów znów muszą więc się mierzyć z nie lada organizacyjnym i kadrowym wyzwaniem.

Według danych CKE do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty zgłoszonych zostało  ponad 502 800 uczniów z ponad 12 600 szkół, którzy rozwiążą zadania w ponad 1 508 000 arkuszy. Do egzaminu przystąpi też ponad 14 450 uczniów – obywateli Ukrainy z ok. 4 100 szkół.

W pierwszym dniu egzaminu ósmoklasisty, we wtorek – 23 maja, uczniowie będą pisać egzamin z języka polskiego. W drugim dniu, w środę – 24 maja, będzie egzamin z matematyki. W trzecim dniu, w czwartek – 25 maja, będzie egzamin z języka obcego nowożytnego.

Egzamin z języka polskiego potrwa 120 minut, z matematyki 100 minut, a z języka obcego 90 minut.

Największa grupa ósmoklasistów – 97,8 proc. – zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest język niemiecki. Do egzaminu z tego języka przystąpi 1,9 proc. uczniów VIII klasy szkoły podstawowej. Do egzaminu z pozostałych języków obcych (tj. francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i włoskiego) przystąpi łącznie 0,3 proc. ósmoklasistów.

Spośród obywateli Ukrainy największa grupa – 73,0 proc. – zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest język rosyjski. Do egzaminu z tego języka przystąpi 25,9 proc. uczniów obywateli Ukrainy. Do egzaminu z pozostałych języków obcych (tj. francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego i włoskiego) przystąpi łącznie 1,1 proc. spośród wszystkich zgłoszonych uczniów obywateli Ukrainy.

CKE: Informacja o egzaminie ósmoklasisty przeprowadzanym od 23 do 25 maja 2023 r.

Podobnie jak w ubiegłym roku i dwa lata temu egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 3 lipca Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymają 6 lipca br.

Wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia – to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.

Egzaminu ósmoklasisty nie można poprawiać, ale – tu w przeciwieństwie do matury – nie można go też oblać. Podejście do egzaminu jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, ale nawet jeśli ktoś nie otrzyma ani jednego punktu z którejkolwiek z jego części, egzamin zostanie uznany za zaliczony.

W tym roku w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych spotka się ponad pół miliona absolwentów i absolwentek szkół podstawowych. Zwykle w rekrutacji bierze udział ok. 350 tys. uczniów.

Kolejny raz doszło więc do kumulacji roczników, która wiąże się z nakładającymi się na siebie reformami edukacji. W ósmych klasach jest 1,5 rocznika uczniów, ponieważ jest tam cały rocznik dzieci, które w 2015 roku zaczęły naukę jako sześciolatki oraz pół rocznika dzieci wówczas siedmioletnich. Na to nałożyła się reforma likwidująca gimnazja.

A szkoły średnie nie są z gumy. Już teraz od września część liceów w dużych miastach planuje lekcje w szkolnych stołówkach, bibliotekach i na korytarzach. MEiN uspokaja, że przygotował zmiany legislacyjne, aby poradzić sobie z kumulacją uczniów.

Według Renaty Kaznowskiej, wiceprezydent Warszawy najbliższy rok szkolny będzie najcięższy w ponad 30-letnim okresie, kiedy samorządy są organami prowadzącymi dla szkół

– Zazwyczaj mamy w roczniku w szkołach średnich 18–19 tys. uczniów, a w najbliższym roku szkolnym będzie ich ponad 30 tys. – zapowiedziała Kaznowska. Ratusz spodziewa się nawet 35 tys. chętnych do pierwszych klas stołecznych szkół średnich. Tymczasem tegoroczni maturzyści zwolnią tylko 16,5 tys. miejsc.

W efekcie – jak podkreśla wiceprezydent – w szkołach średnich będzie pięć roczników: z podstawówek, z gimnazjów, cofniętych do przedszkoli sześciolatków i tych, którzy cofnięci nie zostali. Teraz wszyscy spotkają się na zatłoczonych korytarzach. Szkoły nie ukrywają, że o przyjęciu będą decydować ułamki punktów.

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2023/2024:

>> Od 15 maja do 19 czerwca uczniowie wypełniają wnioski w systemie i składają szkołach pierwszego wyboru. Wnioski mogą złożyć osobiście w szkołach lub elektronicznie (do 29 maja wnioski składają kandydaci, ubiegający się o przyjęcie do oddziałów: dwujęzycznych, międzynarodowych, wstępnych, sportowych, mistrzostwa sportowego, przygotowania wojskowego oraz oddziałów, do których obowiązuje sprawdzian uzdolnień kierunkowych).

>> Od 30 maja do 12 czerwca – sprawdziany do klas dwujęzycznych, międzynarodowych, wstępnych, próby sprawności sportowej;

>> Do 14 czerwca – wyniki sprawdzianów i prób sprawności;

>> Od 23 czerwca do 12 lipca – składanie kopii świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty;

>> 21 lipca br. – listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;

>> Od 21 lipca do 26 lipca – potwierdzenie woli przyjęcia;

>> 27 lipca – listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

>> Od 31 lipca rozpoczyna się postępowanie uzupełniające.

(GN)

Znamy wyniki ósmoklasistów na egzaminie