Barometr Edukacji Niepublicznej: Dyrektorzy wskazują na potrzebę zadbania o stabilną sytuację kadrową szkół

Dyrektorzy są podzieleni w ocenie tego, czy ich szkoły są gotowe na wyzwania będące następstwem wojny w Ukrainie. Twierdząco na tak postawione pytanie odpowiedziało 40 proc. ankietowanych, odpowiedzi przeczącej udzieliło 44,7 proc. badanych dyrektorów. Jako potencjalne problemy wskazywane są ograniczenia finansowe, przestrzenne i sprzętowe, braki kadrowe (niedostateczna liczba nauczycieli znających język ukraiński lub rosyjski i … Czytaj dalej Barometr Edukacji Niepublicznej: Dyrektorzy wskazują na potrzebę zadbania o stabilną sytuację kadrową szkół